Kategori: Specialsamlingar

Återbruk i bibliotekets samlingar

Bara för att ett föremål blivit gammalt och omodernt behöver det inte kastas bort. Bättre att återanvända det! Ett ställe där det går att finna många exempel på återvinning av olika slag är, tro det eller ej, i bibliotekets äldre samlingar. I och med spridningen av boktryckarkonsten i Europa från och med mitten av 1400-talet kom många äldre handskrifter att bli betraktade som gammalmodiga och daterade. Men pergament och papper, alltså det som texterna var nedtecknade på, var dyra och användbara material och inte något som bara slängdes bort. En yrkesgrupp som tog till vara på de föråldrade och överblivna [...]

Av |1 december, 2022|Kategorier: Specialsamlingar|Taggar: , , , , |4 kommentarer

Angående en fortfarande mycket relevant C-uppsats från 1975

Under hösten fann vi på Arkiv och Specialsamlingar glädjande och lite oväntat en bok ur Sigismund II Augusts renässansbibliotek (se text om boken här: https://trycktochotryckt.ub.umu.se/2021/09/24/ett-kungligt-monument-i-samlingarna). Detta föranledde en djupare diskussion om vår Granlundsamling som boken tillhör. En intressanta sak i anslutning till denna samling är att det finns en C-uppsats i Idéhistoria från 1975 skriven av Hans Lindahl om just denna samling. Hans tillhör en av de första generationerna studenter vid Umeå universitet och han sökte sig till Umeå från Boliden för att bland annat studera Idéhistoria och Ekonomisk historia. Via institutionen fick han uppsatsförslaget att utforska universitetsbibliotekets då nya [...]

Av |17 november, 2021|Kategorier: Specialsamlingar|Taggar: , , |0 kommentarer

Ett kungligt monument i samlingarna

Det finns ständigt nya upptäckter, stora som små, att göra i boksamlingarna. Varje fysiskt exemplar av en bok bär på sin egen historia, inte minst i form av spår efter tidigare ägare. Den här gången var det praktfulla bokbandet på bilden nedan som drog uppmärksamheten till sig nere i magasinet och som därför plockades upp för att ges en utförligare beskrivning i katalogen. Det skulle strax visa sig att vi därmed hade återfunnit en för länge sedan förlorad pusselbit ur ett betydligt större sammanhang. Det praktfulla bokbandet. Placering: Granlund 00229. Titeln på den bok som har bundits i det storslagna [...]

Av |24 september, 2021|Kategorier: Specialsamlingar|Taggar: , , , , |2 kommentarer

Bibliotekets första överbibliotekarie – vem var det?

Med överbibliotekarie menar man den högste chefen på biblioteket, men vem var Umeå universitetsbiblioteks förste på den posten? Det hela började egentligen redan i juli 1958 med att det medicinska biblioteket inrättades och var fysiskt placerat i dåvarande Stadsbibliotekets lokaler. Den som ledde verksamheten kallades inte ännu för överbibliotekarie utan föreståndare. Redan från första dagen började den förste föreståndaren Arne Eklund att föra dagbok. Denna tradition vidhölls ända till februari 1987 och det hann bli ett flertal olika skribenter under åren. Allt som allt omfattar det 4 dagböcker som ger en rik bild av hur det var att leda en [...]

Av |17 maj, 2021|Kategorier: Arkiv, Specialsamlingar|Taggar: , , |0 kommentarer

Böcker i miniatyr

Universitetsbiblioteket i Umeå har mycket spännande i sina samlingar. Just nu, december 2020 och ett tag framåt, pågår en utställning där vi vill presentera några av de små böcker – miniatyrer – som finns i de slutna magasinen. Det är främst i Östergrensamlingen som det finns många fina små böcker tryckta under 1600-, 1700- och 1800-talen. Urvalet består framför allt av filosofiska texter, pjäser, almanackor och religiösa texter, bl.a. psalmboken – en klassiker i fickformat. Dessa kan man se på det övre hyllplanet i montern tillsammans med lite kuriosa, t.ex. ”världens minsta bok” (1950-tal). Kom ihåg att alla böckerna du [...]

Av |7 december, 2020|Kategorier: Specialsamlingar|Taggar: , , |0 kommentarer

En bok som Philipp gav till Johannes

Handstilen är en aning ostadig, men det står: ”Iohanni Bomgartnero dedit Philippus”. Philipp har gett åt Johannes Baumgartner. Underförstått: den här boken. Noteringen hittar vi nämligen på den första titelsidan i ett 1500-talsband i oktavformat (16 x 11 cm) som ingår i en samling böcker som kommit hit till Umeå universitetsbibliotek från Härnösands stift. Det är ett så kallat kolligatband, d.v.s. ett bokband där någon efter eget tycke låtit binda samman ett antal tidigare utgivna titlar. Men vem var denne Baumgartner och vad var det för en Philipp som gav honom en bok? Den första titelsidan i kolligatbandet. Placering: 904013. [...]

Ett ovanligt yttre

Den här sortens bok stöter man inte på varje dag. Med sitt säregna yttre sticker det gamla bokbandet omedelbart ut från mängden. Volymen ingår i den donation böcker som Umeå universitetsbibliotek för en tid sedan mottog från Härnösands stift och som vi nämnt tidigare här på Tryckt & otryckt. Men den här boken liknar ingen annan i den samlingen. Ett säreget yttre. Placering: 904015. Det är inte det tryckta innehållet som gör boken ovanlig, utan det som i första hand fångar vår uppmärksamhet är bokbandet. För vad är det egentligen för material som pärmarna är tillverkade av? När vi tar [...]

Av |19 oktober, 2020|Kategorier: Specialsamlingar|Taggar: , , , , |0 kommentarer

Ett glädjande bokfynd

Umeå universitetsbibliotek mottog i början av året en donation med äldre böcker från Härnösands stift. Den sortens boksamling utgör ett viktigt kulturarvsmaterial, både betraktad som en helhet sammanhållen av dess proveniens och som enskilda exemplar. I några kommande inlägg här på Tryckt & otryckt tänkte jag att vi skulle titta lite närmare på några böcker som ingick i denna donation. En av dem var det oidentifierade äldre skinnbandet i kvartoformat som syns på nedanstående bild. Bokbandet. Placering: 904014. Det är tydligt att det här är en bok som har varit med om en hel del under åren. Den är rejält [...]

Av |22 september, 2020|Kategorier: Specialsamlingar|Taggar: , , , |1 kommentar

Tryckt & otryckt är tillbaka!

Det var i slutet av förra året som säkerhetsbrister i den gemensamma plattformen för bloggar knutna till Umeå universitet upptäcktes. Dessa var så pass allvarliga att det ansågs nödvändigt att omedelbart stänga ner hela den dåvarande plattformen, med konsekvensen att den här bloggen, tillsammans med flera andra, försvann över en natt. Det har tagit ett tag, bland annat har en märklig tid präglad av coronapandemin kommit emellan, men nu har vi migrerat över de gamla inläggen och upprättat en helt ny plattform som administreras lokalt här på biblioteket. I och med detta har bloggen också fått sig en allmän ansiktslyftning. [...]

Av |21 augusti, 2020|Kategorier: Arkiv, Specialsamlingar|0 kommentarer
Till toppen