Under hösten fann vi på Arkiv och Specialsamlingar glädjande och lite oväntat en bok ur Sigismund II Augusts renässansbibliotek (se text om boken här: https://trycktochotryckt.ub.umu.se/2021/09/24/ett-kungligt-monument-i-samlingarna). Detta föranledde en djupare diskussion om vår Granlundsamling som boken tillhör.

En intressanta sak i anslutning till denna samling är att det finns en C-uppsats i Idéhistoria från 1975 skriven av Hans Lindahl om just denna samling. Hans tillhör en av de första generationerna studenter vid Umeå universitet och han sökte sig till Umeå från Boliden för att bland annat studera Idéhistoria och Ekonomisk historia. Via institutionen fick han uppsatsförslaget att utforska universitetsbibliotekets då nya Granlundsamling, vilket han också gjorde.

Bild på hyllorna med böckerna ur Granlundsamlingen vid Umeå universitetsbibliotek.
Delar av Jacob Niclas Granlunds boksamling.

På biblioteket har vi sedan dess värderat just denna uppsats mycket högt. Den är faktiskt så betydelsefull att vi har två inbundna kopior. Antalet uppsatser som blivit inbundna i flera exemplar och dessutom behållit en hög relevans i närmare 50 år torde vara få. Det unika med just detta arbete är att den innefattar en kortare diskussion samt ett heltäckande register över samlingen. Hans gick alltså under arbetet med uppsatsen igenom samtliga böcker. Detta tog flera terminer då det inte är en trivial uppgift att gå igenom och dokumentera en samling med cirka tusen böcker.

Generellt kan vi också notera att kraven och ramarna för uppsatser nog ändrats markant över decennierna. Uppsatsen är mycket deskriptiv och dagens studenter skriver i regel sina uppsatser med en tydligare koppling mot metoder och teorier. Dessutom är det inte troligt att en student år 2021 skulle kunna närma sig ett så omfattande åtagande. Kraven på progression inom utbildningsprogrammen och från CSN ger betydligt striktare ramar nu för tiden.

Bild på första sidan från C-uppsatsen J.J. Granlunds boksamling från 1975.
Hans Lindahls uppsats.

Vi på Arkiv och Specialsamlingar är dock mycket glada för att någon tog sig an denna utmaning. Det som dessutom är extra glädjande i denna historia är att vi idag kan tillgängliggöra uppsatsen digitalt. Efter en diskussion med Hans har vi kommit överens om att det nu är dags att göra den tillgänglig för de forskare, studenter och allmänhet som vill söka i samlingen digitalt via Internet.

Vi på universitetsbiblioteket vill verkligen tacka Hans för samarbetet och din uppsats kommer nu digitalt behålla sin relevans i många år till. Stort tack!

Länk till den digitala uppsatsen: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-188536