Har du möjligen en tavla därhemma av Charles Portin? I så fall är den nog värd några tusenlappar. Om du mot förmodan skulle äga ett verk av Francoise Portin så är nog värdet det tredubbla! Den ene var far och den andre var son. Den ene var skolad och har haft utställningar runt om i världen, den andre har aldrig visat sin konst offentligt, varit helt okänd – ända fram till nu!

I byn Mattila utanför Haparanda växte Karl Edvard Portin upp i slutet av 1800-talet. Han hade i unga år ambitionen att bli slöjdlärare och reste 1909 till Helsingfors för studier på Ateneums ritskola. Någon slöjdlärare kom han inte att bli, däremot en erkänd konstnär. Efter konststudier i Dresden och Weimar flyttade han till Paris på 1920-talet och antog det mer franskklingande namnet Charles Portin. Vid andra världskrigets utbrott lämnade Charles med sin familj Paris för att bosätta sig i Sverige. Här gjorde han sig känd som en färgstark nonfigurativ målare med utställningar runt om i världen – bl.a. i Frankrike, Italien, Egypten, Indien och USA. Charles Portin avled 90 år gammal i Helsingborg 1980.

Charles Portin, serigrafitryck u.å.

2004 överlämnades Till Umeå universitetsbibliotek ett arkiv med brev, manuskript och utställningskataloger efter Charles Portin. Hans efterlämnade handlingar hade nu blivit sparade åt eftervärlden. Historien kunde ha slutat här, men…..

I februari 2021 anlände ytterligare handlingar efter Charles Portin till Umeå universitetsbibliotek. Det skulle visa sig att hans son Frans Peter Portin till biblioteket hade testamenterat en mängd handlingar och konstverk efter sin pappa. Men vem var denne Frans Peter som vänligen skänkt materialet till Umeå universitetsbibliotek?

Efterforskningar ledde fram till att Frans Peter var enda barnet till Charles och Hildegard Portin. Han var född i Paris 1935 under namnet Francois Pierre Portin och hade flyttat med sina föräldrar till Stockholm 1939. Frans Peter hade största delen av sitt liv varit bosatt i en lägenhet på Bastugatan på Söder och hade arbetat som brevbärare på Östermalm. Enligt uppgift var han en stillsam man med intressen som konst, litteratur och schack. Han var ensamstående och utan arvingar. Frans Peter avled i januari 2021 och i hans testamente fanns en önskan om att det material han själv hade efter sin far skulle överföras till Umeå universitetsbibliotek. Frans Peters övriga ägodelar skulle enligt testamentet tillfalla Frälsningsarméns sociala verksamhet Myrorna.

Francois och Charles Portin på promenad i Stockholm 1954

Vid genomgången av Frans Peters lägenhet efter hans död återfanns närmare 100 tavlor målade av honom själv, alla signerade Francois Pierre Portin. De flesta var målade på 1950-talet och var på många sätt inspirerade av hans fars sätt att måla – abstrakt och färgrikt. Frans Peter hade aldrig visat sin egen konst offentligt och knappt någon visste att tavlorna fanns. Enligt den avlidnes önskan lämnades tavlorna till Myrorna där man ansåg gåvan så speciell så att man kontaktade Crafoord auktioner i Stockholm för råd och värdering. Där möttes man av stor entusiasm. Tavlorna ansågs som konstnärliga fynd och väl värd en auktion på Crafoords. Auktionen av tavlorna gick av stapeln i september och slutresultatet av försäljningen blev drygt 500.000 kronor!

Målning av Francois Portin såld på Crafoord auktioner 2021 för 9.000 kr.
Foto: Crafoord auktioner

Francois Portin blev i och med detta ett hett namn på konstscenen och ”upptäckten” av den okände konstnären har figurerat en hel del i media den sista tiden. Det visar sig nu att den blygsamme amatörmålarens tavlor idag är värda mer än faderns. Synd bara att Frans Peter själv inte fick uppleva succén!

Francois Portin
Charles Portin

Läs mer om Francois Portin och auktionen på Crafoord här.
Är du intresserad av Charles Portin och hans arkiv hittar du mer information här.