Med anledning av att det i höst är 80 år sedan andra världskriget startade så visas på Umeå universitetsbibliotek en miniutställning kring informationsmaterial/propaganda från andra världskriget. Materialet har i huvudsak hämtats ur några personarkiv vid Umeå universitetsbibliotek. I arkiven har vi hittat broschyrer, flygblad och tidningar som sparats av olika anledningar. Kanske finns materialet arkiverat för att personen själv deltog i kriget, hade sympatier för ena eller andra sidan eller bara för att det ansågs viktigt att spara exemplar för eftervärlden.

I ett av arkiven (Svante Lundells arkiv) finns flygblad från finska vinterkriget 1939-1940. Flygbladen är på ryska men spreds av finländarna med avsikt att få sovjetiska soldater att desertera. På ett av flygbladen tågar ryska tillfångatagna soldater med glada leenden och armarna uppsträckta mot en bättre värld (den finska). ”Genom fångenskap till frihet” lyder texten på flygbladet. Andra finska flygblad uppmanar (på ryska) den sovjetiske soldaten att överlämna sina vapen till motståndaren. Ersättning utlovas enligt en fastställd prislista.

          

I ett annat personarkiv (Helge Dahlstedts arkiv) hittar vi material med anknytning till Norge och England. I det tyskockuperade Norge spreds i tysthet tidskriften ”Det frie Norge” – tryckt och distribuerat via den norska regeringens informationskontor i London. Det frie Norge var en månadstidning i fickformat som flögs in från England och distribuerades i smyg till norrmännen. Tidningen hade ofta försetts med ett annat neutralt omslag för att inte avslöja innehållet.

Engelsmännen hjälpte inte bara Norge med informationsspridning man gav även ut eget informationsmaterial, tryckta på olika språk. I Sverige spreds bl.a. denna skrift som ville visa på Hitlertysklands missvisande bild av det brittiska imperiet.


Tyskland själva kunde genom olika tidskrifter och publikationer vid den här tiden sprida den egna självbilden. I Sverige fanns under andra världskriget en hel del tysklandsvänliga tidningar. Bl.a. kunde man i pressbyråerna köpa den svenska versionen av tyska bildtidningen Signal som genom stort och exklusivt bildmaterial kunde visa på den framgångsrika tyska krigslyckan.


Tidskrifterna Tyska röster och Stortysklands vänner i Norden är andra exempel på tysk propaganda på svenska under andra världskriget. Utgivare av Tyska röster var Tyska informationscentralen i Sverige medan Stortysklands vänners utgivare var lite mer anonyma. Ingen officiell utgivare finns namngiven i tidningen.I Sverige hade vi under andra världskriget myndigheten Statens Informationsstyrelse som hade till uppgift att övervaka och granska vad som spreds via press, radio och film till den svenska allmänheten. Man hade även till uppgift att själva informera den svenska befolkningen i denna svåra tid, bl.a. genom informationskampanjer som  En svensk tiger”.

Har du vägarna förbi Umeå universitetsbibliotek så hittar du i vår lilla utställning fler exempel på hur propagandan och informationsspridningen kunde se ut under andra världskriget. Allt baserat på vad som råkar finnas sparat i våra arkiv.

Att propagandamaterialet finns bevarat tackar vi följande arkivbildare för: Helge Dahlstedt, Gustaf Hallström, Sven Hallström, Svante Lundell och Bernhard Nordh. Ett tack också till kollega Katti för hjälpen med ryskan.

Vill du följa vad som hände dag för dag under andra världskriget så har du en unik chans genom att studera Tidningarnas telegrambyrås dagliga rapportering från kriget. De finns samlade i Utrikespolitiska institutets kalendarium 1939-1946 som sedan en tid tillbaka finns digitaliserad av Umeå universitetsbibliotek.