Ibland får vi förfrågningar som ur vårt perspektiv är lite mer överraskande än andra. Häromdagen var ett sådant tillfälle.

Då blev vi kontaktade av Sven Norman, doktorand vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap, som undrade om vi hade en mikroficheläsare som de kunde få låna av oss. Lampan på deras egen läsare hade gått sönder och de behövde snabbt få tag på en ny apparat. Vad de skulle använda den till? De skulle ha den för att studera fisk.

Mikrofiche är ett lagringsformat där dokument har fotograferats av och reproducerats i mycket liten skala på tunn genomskinlig plast. På ett enda mikrofichekort kan ett mycket stort antal dokumentsidor rymmas och för att kunna läsa dessa kort behövs sedan en särskild läsapparat, mikroficheläsaren, som förstorar upp bilderna.

Denna teknik var tills för inte så länge sedan en vanlig syn på bibliotek och arkiv, men har de senaste decennierna alltmer konkurrerats ut av den digitala bildreproduktionen. Här på universitetsbiblioteket har vi numera bara ett fåtal läsare som ännu är i bruk.

Men tydligen så har dessa läsare också andra väletablerade användningsområden, varav ett är att studera tillväxten på fiskfjäll. Detta är den gängse metoden för denna typ av studier, förklarade Sven för oss. De små fiskfjällen läggs på en glasskiva som körs genom en press och detta lämnar då ett avtryck på glaset. För att kunna se detta avtryck, som påminner om ett väldigt litet fingeravtryck, läggs skivan i mikroficheläsaren.

Så länge som en fisk växer i storlek så växer också dess fjäll. Denna tillväxt kan studeras genom så kallade stria, en form av tillväxtringar eller årsringar på fjällen. Under vinterhalvåret blir avståndet mindre mellan linjerna och ett tränat öga kan snabbt se och mäta varje enskilt års tillväxt. Resultatet från fiskfjällens tillväxtringar jämförs sedan med liknande tillväxtlager hos fiskens öronstenar (som fortsätter att växa under hela levnaden) och på så sätt går det att koppla fjällens tillväxt till specifika år.

Syftet med denna forskning är bland annat att studera klimatförändringens effekter på produktionen av öring i fjällsjöar. Sven och hans forskarkollegor kommer att studera många hundra enskilda fiskar från ett 30-tal sjöar längs hela den svenska fjällkedjan, från Jämtlandsfjällen i söder till Abiskofjällen i norr. Denna undersökning av fjällöringarnas tillväxt ingår i ett övergripande forskningsprojekt om fjällsjöarnas fiskebestånd, ”Adaptiv förvaltning av fiskpopulationer i fjällen”.

Mikroficheläsare används i fler sammanhang än man kan tro och vi är glada att en av våra utrangerade apparater kunde få komma till nytta igen.

Text: Niklas Åkerlund

Bild: Helena Haage