Vilka var de svenskar som flyttade till Paris vid sekelskiftet 1900? Ofta har vi en bild av att det främst var konstnärer som lämnade Sverige vid den här tiden för ett nytt liv i Paris. Var det verkligen så?

Nu finns det forskning gjord på detta område. Genom studier i svenska och franska arkiv har Tom Ericsson – professor emeritus i historia vid Umeå universitet – analyserat migrationen från Sverige till Paris från 1880-talet fram till första världskrigets utbrott.
I Ericssons studie får vi bl.a. svar på vilka svenskar det var som emigrerade till Paris, vilka motiv man hade och var i Paris man bosatte sig? Allt detta och mycket mera kring utvandringen till Paris finns nu samlat i en 153-sidig publikation utgiven av Umeå universitetsbibliotek.

Svenskarna i sekelskiftets Paris är den första publikationen i Umeå universitetsbiblioteks nya skriftserie Post scriptum. Den nya skriftserien får ses som en uppföljare till den mellan åren 1988-2013 utgivna publikationsserien Scriptum. Forskningsarkivet vid Umeå universitetsbibliotek gav under 25 år ut 55 publikationer i serien Scriptum. Då Forskningsarkivet 2018 upphört som egen avdelning är det istället Arkiv och specialsamlingar som axlar manteln för utgivningen. Tanken med den nya serien är att fortsätta med utgivning av publikationer kring arkiv och arkivforskning, men framöver även breddat med aktuell forskning kring äldre tryckta samlingar/specialsamlingar.

Paris, Rue de Constantine. Foto: Wikimedia Commons.

I boken Svenskarna i sekelskiftets Paris kan du läsa om hantverkare, pigor, företagare och sjukgymnaster(!) som alla reste till Paris för att där börja nya liv, tjäna pengar och finna nya vägar att förkovra sig. Läs om Konrad och Olivia Helin, Carl Gustaf Nordling och Herman Bergström som alla av olika skäl flyttade till Paris och om hur livet för svenskarna tedde sig i både enkla och fashionabla kvarter i den franska huvudstaden.

En digital version av Svenskarna i sekelskiftets Paris finns publicerad i det Digitala Vetenskapliga arkivet (DIVA). Hela publikationen (153 sid) kan du läsa digitalt här.

En mindre tryckt upplaga finns även av publikationen. Om du är intresserad av en tryckt version kontaktar du Umeå universitetsbibliotek, Arkiv och specialsamlingar. Priset för den tryckta publikationen är 100 kr + porto.