Två städer känner jag mig hemma i: New York och Umeå.” så inleder författaren Rönnog Seaberg sin text ”Sången om Umeå”. Ett hittills opublicerat manuskript från 1990-talet som idag återfinns i Rönnog Seabergs författararkiv på Umeå universitetsbibliotek. Många ställer sig säkert frågan: Vem är Rönnog Seaberg? En helt naturlig fråga då det inte rör sig om någon av våra mest storsäljande svenska författare.

Rönnog var född 1932 i Karlskrona och växte upp i Umeå på 1940-talet, adressen var Östra Kyrkogatan 10 B. Som flicka hette hon Kreuger i efternamn och hennes pappa var matematiklärare på läroverket i Umeå.

1959 lämnade Rönnog Sverige för att flytta till USA med sin amerikanske man konstnären Steve Seaberg. I sitt nya hemland började Rönnog sin författarbana och kom genom åren att skriva poesi, noveller och romaner både på engelska och på svenska. Hon skrev om livet i USA, om rasproblem och om hur det var att vara invandrare m.m. Av hennes böcker finns ett tiotal utgivna på svenska. Rönnog och Steve kom att adopterade tre svarta barn och levde större delen av sitt liv i Atlanta i USA. Med jämna mellanrum besökte Rönnog sitt gamla hemland Sverige och sin gamla hemstad Umeå. Rönnog Seaberg avled 75 år gammal i Atlanta 2007.

Vid 64 års ålder gav sig Rönnog i kast med något helt nytt. Tillsammans med maken Steve introducerade paret en form av akrobatisk diktuppläsning. Det hela startade under Atlanta OS 1996 där Rönnog var inbjuden att läsa poesi. För att synas och höras bättre lyfte maken (f.d. akrobat) upp henne på sina axlar.

Denna diktläsning gav inspiration till fler uppläsningar med mer och mer avancerad akrobatik. I gruppen Seaberg Acrobatic Poetry turnerade sedan Rönnog och Steve Seaberg i USA och Europa som diktuppläsande akrobater. Två viga pensionärer som balanserande och poserande framförde Rönnogs egen poesi. Hennes dikter hade titlar som Tvångstankarvals, Fågelinfluensa, Tsunamiskallar m.m. Att Rönnog som ung skolflicka hatade gymnastik kunde man inte tro när man såg henne uppträda på ålderns höst, balanserande på sin mans rygg eller hängande upp och ner läsande sina dikter.

 

Att Rönnog inte var en dussinmänniska och att hennes liv inte var alltför lätt i den amerikanska södern förstår man om man läser om henne i en alldeles nyutkommen bok ”Umeå / Atlanta t o r.”

I boken skriver Rönnogs gode vän Gunnar Balgård om hennes liv och författarskap. Här publiceras även flera av hennes tidigare inte utgivna manuskript (hämtade ur Rönnogs arkiv på Umeå universitetsbibliotek). Här återfinns bl.a. ”Sången om Umeå” med minnen från hennes uppväxt i staden på 1940-talet, men även minnen från besök i Skellefteå och texter om vardagslivet i den amerikanska södern. En intressant läsning!

I Rönnogs arkiv finns en mängd små illustrerade och handskrivna häften som använts vid olika framträdanden. I häftet ”Gåshud” från 2003 hittar man bl.a. följande text med tillhörande akrobatisk ställning :

Avslutar med några poetiska rader ur Rönnogs ”Sången om Umeå” om sin barndoms Umeå på 1940-talet:

Vi gick på söndagspromenader till vattenkvarnen
och hängde förgäves på bommarna på Gammliavägen
i försök att komma upp någonstans.
Veckotidningarna doftade.
Inga bananer, inget ris och inga flingor utom snöflingorna
förstås.

Läs mer om Rönnogs Seabergs arkiv på Umeå universitetsbibliotek
Läs mer om den nyutgivna boken ”Umeå/Atlanta t o r” (utgiven av h:ströms förlag)