Armbindel och flagga Centrala Finlandshjälpen.

Finlands 100 år av självständighet uppmärksammas just nu med en utställning på Umeå universitetsbibliotek. Här visas material ur våra samlingar under benämningen ”100 nyanser av Finland. I utställningen återfinns bl.a. handlingar från Centrala Finlandshjälpen (CF) en svensk hjälporganisation som i början av andra världskriget samlade in och transporterade livsmedel, kläder och annan proviant till Finland. CF hade även som uppgift att organisera den stora flyktingströmmen som kom via Finland i början av kriget.

En av CF:s hjälparbetare var affärsmannen Svante Lundell (1894-1971) från Skellefteå. Han var under finska vinterkriget engagerad som transportchef för CF med kontor i Haparanda. I Svante Lundells arkiv på Forskningsarkivet kan man ta del del av hans vardag under finska vinterkriget 1939-1940.

Lundells noggrant förda dagliga rapporter innehåller uppgifter om den mängd varor som varje dag kom transporterade till Haparanda och som därifrån sedan skickades vidare till Finland. Här passerade åtskilliga fullastade järnvägsvagnar med förnödenheter som tvål, mat och kläder men även vagnar med bilar, tobak och cognac. Under de fyra första månaderna 1940 lastade Lundell och hans medhjälpare i Haparanda över 3 000 000 kilo gods till det krigsdrabbade Finland. Tusentals flyktingar hann man även med att hjälpa innan Finlandshjälpen avvecklade sin verksamhet i Haparanda.

Ur dagsrapport 10 februari 1940.

Bläddrar man vidare bland handlingarna i Svante Lundells arkiv så hittar man även en fyra sidor lång förteckning från 1942 över ”krigssouvenirer” från kriget mellan Finland och Ryssland. Bland souvenirerna återfinns gevär, granater, gasmasker, flygblad, fanor m.m. I souvenirlistan hittar man även bl.a. ”tavla, Lenin med 11 skotthål”, ”brev från dödsdömd ryss” och ”fackföreningsbok ukrainare”.

Första sidan av listan över ”krigssouvenirer”.

Souvenirförteckningen väcker blandade känslor och funderingar om hur och var man kommit över ”souvenirerna” och var de återfinns idag. Ett är i alla fall säkert, bland Lundells handlingar i arkivet gömmer sig inga granater och gasmasker men däremot ett och annat dokument av finsk/ryskt ursprung.
Ett av Lundells mer ”exklusiva fynd” från finska vinterkriget är en handskrift från 1600-talet upphittat i ett vattenfyllt dike i Petsamo 1940. Vid närmare efterforskning skulle det visa sig att skriften härrörde från ett ryskt grekisk-ortodoxt kloster. Klosterhandskriften är sedan några år digitaliserad och finns att ta del av här.

Det visar sig alltså att det inte bara är de stora anrika biblioteken som har sina krigsbyten, det gömmer sig ett och annat även på Umeå universitetsbibliotek.