Margreta Söderwall (1912-2009) var ett välkänt namn i Umeå under 1950- och 1960-talet. Hon var en av dessa eldsjälar som med ideellt arbete, vilja och entusiasm lyckades skapa engagerande kultur.

Ur Svenska Dagbladet 7/3 1953.

Margreta var lärare i svenska och engelska vid Umeå högre allmänna läroverk. Sommaren 1951 tillbringade hon i England där hon deltog i en Shakespearekurs som gjorde ett starkt intryck på henne. När hon på hösten kom hem till Umeå samlade hon teaterintresserade elever till sig  och bildade Umeå Shakespearesällskap, en teatergrupp för skolungdomar upp till 18 år.

Under drygt 20 år var Margreta en entusiastisk ledare och regissör för teatersällskapet. Hennes Shakespeareföreställningar väckte stor uppmärksamhet med turnéer i Sverige, Finland och England. Genom åren blev det ett fyrtiotal teateruppsättningar och ca 300 teaterföreställningar.

Många var de ungdomar som under hennes ledning fick chansen att spela teater. En och annan gick även vidare mot en framtid ”på scenens tiljor”. Hans Wigren, Birgitta Egerbladh och Pia Johansson är några av de ungdomar som fortsatte med teater efter sin start i Shakespearesällskapet.

Foto: Jan Hellgren.

En annan som fick chansen att spela teater i Umeå Shakespearesällskap var TV-personligheten Staffan Ling. 1964 medverkade han bl.a. i föreställningen ”Muntra fruarna i Windsor”. På fotot nedan syns han som huvudrollsfiguren ”Falstaff” tillsammans med ”de muntra fruarna” spelade av Eva-Lena Janzén och Eva Vennman. Med på fotot finns även Margreta Söderwall själv.

Vid Forskningsarkivet på Umeå universitetsbibliotek finns  Margreta Söderwalls arkiv. Ett arkiv välfyllt med material från föreställningar och resor med Umeå Shakespearesällskap. 1959 gjorde Margreta och de unga skådespelarna en resa till England där man turnerade med en föreställning av Strindbergs ”Folkungasagan”. Shakespearesällskapet gjorde stor succé med bl.a. utsålda föreställningar på the Civic Theatre i Leeds och med fina recensioner i pressen. På denna spännande och händelserika resa blev teatergruppen bl.a. inbjuden på teaparty hos borgmästaren i Leeds.

Margreta Söderwall lämnade Umeå 1973 och flyttade till Huddinge, bl.a. för att ta hand om sin 100-årige far. I Huddinge fortsatte hon sitt teaterengagemang genom att starta Commediagruppen –  en teatergrupp för barn och ungdomar – i vars verksamhet hon var engagerad till hon var över 80 år.

År 2001, 89 år gammal blev Margreta Söderwall hedersdoktor vid Umeå universitet bl.a. för sina insatser för ungdomsteater.