Detta är inte vilket musikkapell som helst. Fotot är taget i det sibiriska fånglägret i Dauria under första världskriget. Sex ungerska krigsfångar poserar här tillsammans med en rysk fångvaktare. I de ryska fånglägren fanns vid den här tiden närmare en miljon krigsfångar, företrädesvis från Österrike-Ungern och Tyskland. Trots eländiga omständigheter i de ryska fånglägren så tillät man i vissa läger fångarna att bilda musik- och teatergrupper. I något fångläger fanns även tillgång till bibliotek.

Just detta foto är ett vykort där mannen längst till vänster (Lakatos Gyuszi) på baksidan av kortet skrivit hem till sin mor för att be henne publicera bilden i den ungerska bildtidningen Tolnai Világlapja.

Vykortet återfinns idag i arkeologen Gustaf Hallströms arkiv vid Forskningsarkivet. Gustaf Hallström deltog som hjälparbetare och ledare för Röda Korsets hjälptåg till ryska fångläger under åren 1915-1916. Genom Röda Korsets försorg rullade under första världskriget på de ryska järnvägarna drygt tusen svenska godsvagnar med livsmedel, kläder, läkemedel m.m. På tågen fanns även svenska hjälparbetare som förmedlade gåvorna direkt till fångarna i Ryssland. Gustaf Hallströms Röda Kors-tåg stannade under våren 1916 till i lägret i Dauria och det måste ha varit i samband med det besöket som han fick med sig vykortet.

Vad hände då med vykortet?  Blev det aldrig överlämnat till Lakatos Gyuszis mor?
Efterforskningar visar att bilden faktiskt blev publicerad i den ungerska bildtidningen i augusti 1916. Om Gustaf Hallström var en länk till detta eller om fotot hamnade i tidningen genom någon annans försorg förtäljer inte historien.

Ett tack till Hanna Zipernovszky, Umeå och Lena Raudauer, Freiburg som hjälpt till med efterforskningen kring publiceringen.