Till Skellefteå prostgård kom lördagen den 24 juli 1897 två män från Piteå resande. De två var organisten i Piteå landsförsamling Israel Andersson (tillika kommunalstämmans ordförande) samt kyrkvärden och nämndemannen Ulrik Johansson.

Organist Israel Andersson (t.v.) och Kyrkvärd Ulrik Johansson (t.h.)

Andersson och Johansson hade ett uppdrag med sin resa, att för Piteå landsförsamlings räkning avtacka kontraktsprost Gustaf Höijer. Prosten hade under drygt 20 års tid varit verksam i Piteå, men nu flyttat till Skellefteå och där tillträtt som kyrkoherde.

Med sig i bagaget hade piteborna en avskedsgåva från tacksamma församlingsmedlemmar. Det krävdes säkert två man för att överlämna gåvan, som var både stor och tung. Församlingen hade kostat på stort då man från ett välrenommerat bokbindbinderi i Stockholm beställt två praktalbum med fotografier. Det ena albumet innehöll vyer från Piteå med omnejd och det andra albumet var fyllt med ateljéporträtt av Höijers tidigare församlingsmedlemmar.

De båda albumen hade tillverkats av en av Sveriges främsta bokbindare vid den här tiden – F. Beck & Sons bokbinderi i Stockholm. De tunga vackert dekorerade läderalbumen var placerade i var sin sammetsfordrad konstläderask och varje album vägde ca 12 kg. Porträttalbumet hade som textad inskription ”Minne af tacksamt tillgifne wänner i Piteå landsförsamling 1897”. Här återfanns foton av prästkollegor, kyrkvärdar och organister tillsammans med foton av ortens bönder, handlare, tjänstemän och arbetare. Många kvinnliga församlingsbor fanns avbildade samt en hel del barn. Totalt rymde albumet 180 fotografier.

Notis i Norrbottensposten 29/7 1897. Ur databasen Svenska dagstidningar

Hur vet jag då detta? Jo dels via en tidningsnotis i Norrbottensposten 29 juli 1897 som berättar om överlämnandet av ”twänne wäldigt stora och dyrbara album”, dels genom Höijers döttrar som nedtecknat minnen från besöket. Döttrarna har beskrivit att de i albumen med ”förundrade ögon möttes av vackra fotograferade vyer” och återsåg ”kära kända ansikten” från hembygden. Det är inte bara de nedtecknade minnena som finns bevarade från överlämnandet, lyckligtvis finns även själva gåvan sparad åt eftervärlden. Albumet med de tacksamma församlingsmedlemmarna återfinns idag i kyrkoherde Gustaf Höijers personarkiv vid Umeå universitetsbibliotek.

Fotoalbum ur kyrkoherde Gustaf Höijers arkiv

Uppslag ur Gustaf Höijers fotoalbum

Det var döttrarna Ruth och Miriam Höijer som ärvde albumet efter sin far när han avled bara ett år efter att han fått gåvan. Döttrarna vårdade sin pappas minne ömt och överlämnade så småningom albumet tillsammans med ett arkiv efter sin far till Norrlands nation i Uppsala. Arkivet och albumet kom senare att överlåtas till Umeå universitetsbibliotek och här har nu fotoalbumet nyligen blivit digitalt. Alla de tacksamma församlingsbornas fotografier finns nu att beskåda i Umeå universitetsbiblioteks databas Digitala samlingar.

Men undrar kanske vän av ordning, det var ju två album? Var finns då det andra – albumet med vyerna över Piteå med omnejd? I Höijers arkiv finns det tyvärr inte. Förhoppningsvis finns albumet bevarat och sparat på annat håll. Ett så vackert utfört arbete kan väl knappast ha gått förlorat? Finns det möjligen idag på något annat arkiv, museum eller bibliotek? Kanske hemma hos någon samlare av Piteåsouvenirer? Jag skickar frågan vidare – någon som vet?

Kyrkoherde Gustaf Höijer

Tack till Christer Öberg, Luleå för kopia av tidningsartikeln från 1897 och tack till Pitebygdens Forskarförening (Porträtt i Norr) för hjälp med att identifiera vissa personer i albumet.