Det äldsta dokument som Umeå universitetsbibliotek har i sitt arkiv är en del av ett medeltidspsalterium från 1300-1400-talet. Det ingår i teckningsläraren John Ekströms samling, som donerades från Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek till Umeå universitetsbibliotek 1999.

Psalterier var bönböcker som innehöll Psaltaren – en av Gamla Testamentets böcker bestående av 150 psalmer – och andra böner, som till exempel helgonlitanior. Munkar och präster borde kunna psalteriums innehåll utantill. Under större del av medeltiden, särskilt innan tideböcker dök upp under senmedeltiden, var psalteriet oftast den enda bok som en lekman hade och också den vanligaste boken som användes för att lära sig att läsa.

Vår handskrift har tolv sidor kvar och i dessa finns bland annat psalmerna 9 och 54 från Psaltaren. Psalteriet är skrivet på pergament i förnäm gotisk bokskrift (kallad textualis formata). Psalterier var ofta ”illuminerade”, det vill säga prydda med olika utsmyckningar och bilder för att illustrera texten. Våra bevarade sidor saknar bilder men har rödlagda initialer, typiska för psalterier.