Får vi presentera Karo, en hund som levde i mitten av 1800-talet, troligen i Västerbotten. Hunden med det klassiska hundnamnet är avporträtterad av lantmätaren och kaptenen Johan Albert Linder (1816-1878) från Umeå. Vem hundens ägare var framgår inte av teckningen, kanske var det Linders egen hund eller möjligen målade han den på uppdrag. Av bilden att döma verkar det ha varit en vacker fågelhund försedd med ett gyllene halsband. Att låta avbilda sin hund på detta sätt tyder på att hunden var uppskattad av sin ägare.

Den tecknande lantmätaren Johan Albert Linder levde större delen av sitt liv i byn Baggböle strax utanför Umeå. Han var kommissionslantmätare men även militär. Han var äldste son till komminister Johan Anders Linder (1783-1877) i Umeå. Både far och son var kända som goda tecknare och i det Linderska familjearkivet återfinns hundratals teckningar och ritningar efter far och son Linder. De hade samma initialer J.A. Linder vilket ibland gör det svårt att avgöra vem av de två som har hållit i pennan.

Letar man vidare bland Albert Linders teckningar skymtar man hunden Karo på en annan teckning daterad 1842. Här syns han avbildad med sin ”husse” vid ett besök på Flarkberget i Nysätra (Jättekyrkan i Flarken).

Man får nog säga att hunden Karo i Västerbotten 1842 av teckningarna att döma verkar ha levt ett gott hundliv.