Vid Umeå universitet arrangeras två akademiska högtider, en på våren och en på hösten. Syftet är att uppmärksamma och högtidlighålla akademiska utnämningar och framgångar. På våren sker vårpromotionen och då promoveras nyblivna doktorer, jubeldoktorer och priser delas ut. På hösten infaller årshögtiden då årets utnämnda hedersdoktorer promoveras, nya professorer installeras och priser och förtjänstmedaljer delas ut. De bägge högtiderna har flera ceremoniella likheter och avslutas bägge två med bankett för inbjudna gäster.

Bild 1: Filosofie hedersdoktor Algot Hellbom promoveras 1974
Arkiv: https://arken.kb.se/se-q-handskrift-21

I universitetsbibliotekets arkiv finns arkivhandlingar bevarade efter ett flertal personer som utnämnts till hedersdoktorer både vid vårt universitet och vid andra. Bilden ovan visar när Algot Hellbom tar emot sin doktorsring vid sin promovering till filosofie hedersdoktor 1974 vid Umeå universitet. Han är en av dem som också har ett arkiv på Umeå universitetsbibliotek. Vid bibliotekets informationsdisk finns nu en utställning som presenterar fler hedersdoktorer som förärats titeln hedersdoktor vid Umeå universitet och som också har efterlämnade arkivhandlingar i våra arkiv.

I år promoveras bland andra Gunnar Balgård till filosofie hedersdoktor av den humanistiska fakulteten. Han är poet, författare och kulturskribent och har författat teaterpjäser för TV, radio och olika teatergrupper samt varit anställd som dramaturg vid Sveriges Radio. Som kulturskribent och kritiker har han under lång tid verkat i Västerbottens-Kuriren men också som redaktör för Norrländska författarsällskapets tidskrift Provins.

Bild 2: Gunnar Balgård
Arkiv: https:// arken.kb.se/se-q-handskrift-117

Gunnar Balgård har genom åren publicerat ett stort antal artiklar och böcker, företrädesvis om norrländsk historia, författare och konstnärer. Han har skrivit två större författarbiografier, en om C.J.L Almqvist (1973) och en om Klarabohemen och norrlandsdiktaren Helmer Grundström (2006). För sitt stora arbete med boken Detta är mitt land. Helmer Grundströms liv och diktning belönades Balgård med Ivar-Lo Johanssons personliga pris år 2007.

Bild 3: Lilla montern vid UB infon

Gunnar Balgård har lämnat sitt omfattande forskningsmaterial omkring Helmer Grundström till avdelningen för arkiv och specialsamlingar vid Umeå universitetsbibliotek. I hans arkiv finns också manuskript och källmaterial till delar av Balgårds övriga produktion samt bandinspelningar med författarintervjuer och korrespondens. I den lilla montern på utställningen visas ett axplock av handlingar från hans arkiv.

Bild 4: Sara Lidman
Arkiv: https://arken.kb.se/se-q-handskrift-52

I den stora montern presenteras elva stycken filosofie hedersdoktorer och en medicine hedersdoktor, alla utnämnda vid Umeå universitet och som också har arkivhandlingar i universitetsbibliotekets arkiv. En av dem är författaren Sara Lidman som fick sin utmärkelse 1978.

Bild 5: Sara Lidmans diplom och krans samt program 1978
Arkiv: https://arken.kb.se/se-q-handskrift-52

Andra författare som presenteras i utställningen är Torgny Lindgren, Kurt Salomonson, Anita Salomonsson och Carl Göran Ekerwald. Per Tingbrand som var advokat och historisk forskare samt Ingegerd Fries som var lärare, präst och översättare har också promoverats till filosofie hedersdoktorer. Den enda medicine hedersdoktorn i utställningen är Ivonny Lindquist. Hon utvecklade lekterapierna på sjukhus samt avslutade sin karriär som byrådirektör på Socialstyrelsen. Filosofie hedersdoktorn Margreta Söderwall var teaterentusiast och Shakespeareälskare. Efter att ha inspirerats på en Shakespearekurs i England sommaren 1951 startade hon teatergrupp för ungdomar under namnet Umeå Shakespearesällskap. Hon ledde och verkade som regissör för denna grupp i drygt 20 år.

Bild 6: Margreta Söderwall med skådespelare
Under repetition av Så tuktas en argbigga 1968.
http://arken.kb.se/se-q-handskrift-142

Tre andra hedersdoktorer som presenteras i utställningen är Isa Edholm, radioproducent och känd för Radio Ellen, Torsten W Persson, socialdemokratisk kommunpolitiker och Lars Gunnar Martling, musiklektor.

Allas arkivförteckningar kan studeras på https://arken.kb.se