Härnösands gymnasium bildades 1650 och var fram till mitten av 1800-talet den enda utbildningsanstalten som examinerade elever för vidare studier på universiteten i det gamla Härnösands stift.

Johan Albert Linder som sedermera blev militär och lantmätare i Umeå studerade där en tid i mitten av 1830-talet. Tack vare hans skicklighet i teckning kan man fundera på hur det var att delta i undervisningen. En ergonomisk mardröm med stela fingrar av kylan som det ser ut.

Ont i ryggen?

Fler teckningar ur arkivet: https://digital.ub.umu.se/resolve?urn=urn:all_

Handskrift 40E. Kommissionslantmätare Johan Albert Linders arkiv:

Johan Albert Linders arkiv – ARKEN (kb.se)

Johan Alberts far var Johan Anders Linder vars arkiv även det finns i Umeå universitetsbibliotek där bland mycket annat finns hans minnen i elva delar för åren 1783-1870.

Handskrift 40A. Komminister Johan Anders Linders arkiv:

Johan Anders Linders arkiv -ARKEN (kb.se)