Sigbrit Franke disputerade 1975 vid Umeå universitet i pedagogik på avhandlingen Utvärdering av undervisning : en problemanalys och några empiriska studier på universitetsnivå (diva-portal.org).

1978 blev hon docent och året därpå tillförordnad professor i pedagogik och 1982 installerades hon som professor i pedagogik. 

Sigbrit Franke installeras som professor. (Bild ur Sigbrit Frankes arkiv, SE Q Handskrift 215:E:1:1)

Under 1980-talet har hon även varit gästprofessor i Berkeley. Franke är gästprofessor vid KTH Learning Lab. Hennes forskargärning är främst inriktad på utvärdering av kvalitet i utbildningssystem.

(Fotograf: Per Landfors, Västerbottens-Kuriren)

Som högskoleadministratör har Franke varit prefektdekanprorektor och 1992–1998 rektor för Umeå universitet. 1999 utnämndes hon till universitetskansler och chef för Högskoleverket och blev då Sveriges första kvinnliga universitetskansler.

(Bild ur Sigbrit Frankes arkiv, SE Q Handskrift 215:E:1:1)

Arkivet donerade Sigbrit Franke till Umeå universitetsbibliotek 2018 och förteckningen till arkivet återfinns här: ARKEN (kb.se).