I samband med Nobelfestligheterna lyfter vi fram korrespondens från Nobelpristagare som återfinns i Umeå universitetsbiblioteks samlingar (arkiven). 

Sju Nobelpristagare presenteras i vår utställning, sex litteraturpristagare och en fredspristagare.

Dag Hammarskjöld (1906–1961), Nobels fredspris 1961 (postumt)

Förstärkning av FN-organisationen

Tomas Tranströmer (1931–2015), Nobelpriset i litteratur 2011

”för att han i förtätade, genomlysta bilder ger oss ny tillgång till det verkliga”

Nelly Sachs (1891–1970), Nobelpriset i litteratur 1966

”för hennes framstående lyriska och dramatiska diktning, som med gripande styrka tolkar Israels öde”

Eyvind Jonson (1900–1976), Nobelpriset i litteratur 1974

”för en i länder och tider vittskådande berättarkonst i frihetens tjänst”

Halldór Kiljan Laxness (1902–1988), Nobelpriset i litteratur 1955

”För hans målande epik, som förnyat den stora isländska berättarkonsten”

Seamus Heaney (1939–2013), Nobelpriset i litteratur 1995

”för ett författarskap av lyrisk skönhet och etiskt djup, som lyfter fram vardagens mirakler och det levande förflutna”

Nadine Gordimer (1923–2014), Nobelpriset i litteratur 1991

”som genom storartad episk diktning har – med Alfred Nobels ord – gjort mänskligheten den största nytta”

Arkivhandlingarna återfinns i följande arkiv:

Sara Lidmans arkiv – ARKEN (kb.se)

Folke Isakssons arkiv – ARKEN (kb.se)

Ingegerd Fries arkiv – ARKEN (kb.se)

Helge Dahlstedts arkiv – ARKEN (kb.se)

Text: Anders Johansson

Bild: Linus Talltjärn