Det var i slutet av förra året som säkerhetsbrister i den gemensamma plattformen för bloggar knutna till Umeå universitet upptäcktes. Dessa var så pass allvarliga att det ansågs nödvändigt att omedelbart stänga ner hela den dåvarande plattformen, med konsekvensen att den här bloggen, tillsammans med flera andra, försvann över en natt.

Det har tagit ett tag, bland annat har en märklig tid präglad av coronapandemin kommit emellan, men nu har vi migrerat över de gamla inläggen och upprättat en helt ny plattform som administreras lokalt här på biblioteket. I och med detta har bloggen också fått sig en allmän ansiktslyftning.

Lagom till starten på en ny termin (med studenter på campus!) är vi alltså glada att kunna göra en nystart även här. Nu kommer vi också i fortsättningen att i blogginlägg kunna visa och berätta om de många kulturarvsföremål som finns i våra slutna arkiv och samlingar, samt om arbetet med att bevara och tillgängliggöra dessa.