… och nästan 20 års drift har nu den fria resursen med folkräkningen 1890 nått sitt slut. Men den lever vidare i nya former.

Vi berättar här lite mer om vad som hänt i detta fantastiskt roliga och uppskattade projekt.

17 mars 1998 publicerade Forskningsarkivet den första delen av Folkräkningen 1890 som en fri resurs på nätet. Det blev en dundersucce! Efter en artikel i lokaltidningen blev anstormningen massiv och vår server kraschade. Snart var den uppe igen och de tiotusentals sökningarna första dygnet blev till miljontals sökningar årligen i takt med att allt mer material blev tillgängligt.

Folkräkningens hemsida som den såg ut 1999.

Med ”Anno 1890” fanns det plötsligt ett snabbt sätt ”att få en fot ner i myllan av förfäderna” som en släktforskare uttryckte det. Här fanns hela befolkningen samlad familjevis med uppgifter om namn, by, yrke, födelseår och -plats – allt enkelt sökbart utifrån alla dessa uppgifter. Dessutom med tydliga kopplingar in i kyrkobokföringen (då tillgänglig på mikrokort) och för ett årtal tillräckligt nära nutid så att grunddata om tidigare generationer ofta var känd och kunde användas direkt i sökningarna.

Under flera år hade då ett omfattande registreringsarbete med hundratals sysselsatta pågått runt om i landet under ledning av SVAR/Arkion. Publiceringen kom när den behövdes som bäst – viktig både för de som arbetade med registreringen men också för de kommuner som bidrog med arbetsplatser.

Två år senare, år 2000 fanns fem kompletta län tillgängliga, fyra norrlandslän och Värmland, och SVAR/Arkion förberedde en större satsning på en kommersiellt tillgänglig arkivportal där folkräkningen 1890 skulle ingå som en viktig del.  En portal som sedan växt dramatiskt – och idag innefattar mer än 100 miljoner skannade bilder, folkräkningarna 1860-1910 som sökbara databaser och mycket mer. 2002 kom första CD-skivan med Folkräkningen 1890, följd av andra senare.

Av större intresse för den akademiska forskningen var arbetet med att göra folkräkningarna tillgängliga för internationella jämförelser. 2008 fanns en första del tillgänglig i ett internationellt samarbete (https://www.nappdata.org/napp/) med Minnesota Population Center vid University of Minnesota, ett arbete som sedan utvecklats i flera olika etapper med andra samarbetspartners i projekten Swecens I och II (https://riksarkivet.se/swecens) och Swedpop (https://snd.gu.se/sv/sk-och-bestll-data/studiesamlingar/swedpop) .

För allmänheten blir nu folkräkningarna tillsammans med övrigt digitaliserat källmaterial  i Riksarkivets arkivportal (https://sok.riksarkivet.se/svar-digitala-forskarsalen) tillgängligt utan kostnad från årsskiftet 2018.

Vi känner nu att vi nu efter nästan 20 års drift kan stänga ner Folkräkningen 1890 hos oss.

Tack för all feedback och för en härlig tid!