Innanför Umeå universitetsbiblioteks väggar ryms mängder med material som av olika skäl inte kan förvaras ute i de öppna samlingarna. Det handlar till exempel om de så kallade specialsamlingarna, som inrymmer bland annat 40-50 000 volymer äldre tryck. Det handlar också om Forskningsarkivets många hundra hyllmeter handskrifter och personarkiv. Sådant som är unikt, sällsynt, ömtåligt, särskilt värdefullt eller av annan anledning bedöms som extra skyddsvärt. Merparten av detta förvaras i särskilda magasin speciellt anpassade för säkert långtidsbevarande.

Ett av de slutna magasinen.

Med denna skyddade förvaring följer emellertid nackdelen att slutna samlingar alltid går under risken att i viss mening bli dolda samlingar, sådana som endast forskare och andra specialintresserade kommer i kontakt med. Det mesta som finns i våra magasin går att beställa fram och studera i bibliotekets bevakade läsesal, men detta förutsätter att det redan finns en rudimentär kännedom om vad som faktiskt döljer sig bakom de låsta dörrarna och vilka sökverktyg som finns.

Brev från Helmer Osslund till systern Hulda. Ur Handskrift 55. Konstnären Helmer Osslunds arkiv (1866-1938).

Den här bloggen tänker vi därför använda som ett av flera sätt att lyfta fram dessa samlingar i ljuset. Med det strindbergskt klingande namnet vill vi peka på både specialsamlingarnas böcker (tryckt) och arkivets handskriftssamlingar (otryckt). Ytterligare en aspekt av ”otryckt” finns för övrigt i det som i vår tid har blivit ett av de viktigaste sätten för att tillgängliggöra denna typ av samlingar, nämligen digitalisering.

Böcker i Ekströmsamlingen.

Här kommer vi alltså framöver att presentera olika föremål ur Umeå universitetsbiblioteks slutna samlingar, berätta om arbetet med dem, samt allmänt informera om sådant som berör våra arkiv och specialsamlingar. Välkommen!